Δίκαιο Εμπόριο

Εμείς στην SALVEOTEA πιστεύουμε ότι το Δίκαιο εμπόριο είναι το αυτονόητο και το ζητούμενο σε κάθε συναλλαγή μας. Σεβόμαστε τον κόπο του καλλιεργητή και όλων όσων εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων μας . Καταδικάζουμε την εκμετάλλευση και υποστηρίζουμε το Δίκαιο εμπόριο επειδή μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί η συνοχή της κοινωνίας μας.