Βιωσιμότητα

Για μας, υποστηρίζοντας τα προϊόντα μας, σημαίνει ότι υποστηρίζουμε και ότι συμβάλλει στον κύκλο ζωής του πλανήτη μας. Θεωρούμε ότι κάθε έμβιο και άβιο ον έχει το δικό του λόγο ύπαρξης. Για μας, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, η φύση ολόκληρη, πρέπει με κάθε τρόπο να αναπνέουν και να συνυπάρχουν αρμονικά, για την ομαλή εξέλιξη της ζωής πάνω στη γη. Η εταιρεία μας, φροντίζει να μην δημιουργεί απόβλητα που μολύνουν, να συντηρεί τις εγκαταστάσεις της και τον γύρω χώρο και συμμετέχει σε δράσεις που προωθούν μία καλύτερη ζωή.
viosimotita
Ο όρος «βιωσιμότητα» ή «αειφορία» αφορά κυρίως βελτιώσεις όσον αφορά το περιβάλλον, όπως η υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων, ρυπογόνες ουσίες,η κατεύθυνση επενδύσεων σε κατάλληλους τομείς, συμπεριφορές καταναλωτών και γενικά πρακτικές που διατηρούν την κατάσταση σε ένα επίπεδο.