Τσάι και Υγεία

Τα μείγματα υγείας SALVEOTEA είναι συνθέσεις πολλών βοτάνων ώστε να δημιουργείται ένα καινούργιο προϊόν για δραστικότερα αποτελέσματα. Είναι συνθέσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσα από μελέτη εξειδικευμένων βοτανολογικών βιβλίων –monographs- από μέρους της εταιρείας μας .