Κίνα

Στήν Κίνα υπάρχουν περιοχές με ιδανικό κλίμα για παραγωγή τσαγιού αρίστης ποιότητος. Οι φυτείες τσαγιού της Κίνας ανέρχονται σε 1.86 εκατ. εκτάρια, που είναι το μισό της παγκόσμιας καλλιεργήσιμης έκτασης τσαγιού. Εξ αιτίας της διαφορετικής τοποθεσίας και του κλίματος, οι διάφορες περιοχές παράγουν διαφορετικά είδη τσαγιού. Γενικά, υπάρχουν 4 περιοχές παραγωγής τσαγιού.